daen
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Velkommen til Teaterbørneinstitutionen

Vi er en selvejende daginstitution, som består af to små hyggelige afdelinger, beliggende i hjertet af København

  • Afdeling Helligaandskirken er en børnehave normeret til 33 børn. Vi har børn i alderen 2-6 år. 
  • Afdeling Teaterbørn har både en børnehavegruppe normeret til 24 børn og en vuggestuegruppe normeret til 16 børn. 

Vi bor i to store fantastiske herskabs lejligheder, som udstråler hjemmelig hygge, nærvær og tryghed. Vi er omgivet af byens mange grønne oaser og vi elsker at gå på tur. Begge afdelinger har ligeledes tilknyttet en kommunal legeplads, der ligger kun få minutters gang fra institutionerne. Afdeling Teaterbørn benytter primært legepladsen på Gammelvagt og Helligaandskirken benytter primært legepladsen på selve kirkepladsen, hvor der både er græs og et sikkerhedskontrolleret legeområde. Vi har åbent i hverdage fra. 7:00-17:00 i helligaandskirken og 7:15-17:00 i Teaterbørn

Vi er en selvejende institution hvor der er stor opbakning fra en aktiv forældrebestyrelse. Vi vægter et stærkt forældresamarbejde, hvor der er åben dialog og hvor forældre ses som medspillere. Vi er en organisation med en flad struktur, hvor alle – leder, pædagoger, pædagogmedhjælpere, køkkenpersonale og vikarer – er vigtige personer i børnenes hverdag. Vi lægger vægt på, at alle er medskaber af et godt og udviklende læringsmiljø. Vi er ligeledes medlem af den landsdækkende organisation FOBU.

I Teaterbørnsinstitutionen er det vigtigt for os, at børn og voksne i dagligdagen mødes med omsorg og respekt for hinandens forskelligheder. I vores relationsarbejdet har vi fokus på omsorg, nærvær og anerkendelse. Vi har blik for børneperspektivet, følger børnenes spor og understøtter zonen for nærmeste udvikling hos det enkelte barn. Vi har fokus på at initiere og indgå i lege med børnene og derved understøtte børnenes kompetenceudvikling gennem leg. Vi ved at relationen til børnene er afgørende for deres udvikling. Ro, forudsigelighed og systematisk er vigtige nøglebegreber i vores daglige pædagogiske arbejde. I vores arbejdsfællesskab lægger vi stor vægt på åben, ærlig og imødekommende kommunikation, samt høj faglighed og vilje til at lære noget nyt.

Kom og besøg os. Det vil vi glæde os til. Kontakt vores Institutionsleder Ayla Born på +45 26201025 (gerne send en sms eller ring) eller skriv en mail til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Teaterbørneinstitutionens værdigrundlag

Børnehuset Teaterbørn og Helligaandskirkens pædagogik og faglighed bygger på følgende værdier:

    •  Fællesskab og sociale relationer
    • Anerkendelse og narrativitet
    • Nærvær og omsorg

Vores menneskesyn bygger på, at hvert enkelt barn er unikt. Alle børn skal behandles ens ved at behandles forskelligt. Det enkelte barn skal føle sig betydningsfuld og inkluderet i fællesskabet. I børnegruppen ønsker vi at skabe rammerne for livsmod, udvikling, leg og læring i et forpligtende partnerskab mellem institutionen, forældrene og børnene.

Institutionen lægger vægt på at udvikle børnenes egen dømmekraft og ansvarsfølelse og evne til at definere sig selv i forhold til et fællesskab. Vi skaber rammer for gode legerelationer og venskaber og støtter børnene i at udvikle sociale kompetencer. Vi udfordrer børnene i nærmeste udviklingszone og hjælper dem i mestringen af nye færdigheder. Vi har fokus på fortællingen om barnets og børnegruppens ressourcer og muligheder frem for begrænsninger.

Vi arbejder bevidst med vores voksenroller, så vi nogle gange går ’foran’ og viser børnene vejen, andre gange ’ved siden af’, hvor vi sammen udforsker verden, og ’bagved’ hvor vi følger børnenes spor. Nærvær opnås ved, at børnene er omgivet af omsorgsfulde voksne, der skaber tryghed og tydelige rammer. Hverdagens trygge og genkendelige rytme understøtter barnets og børnegruppens udviklende øjeblikke.


Samarbejde med forældre om børns læring

Vi indbyder forældre til et samarbejde, hvor vi vægter udvikling af tillid gennem afklaring af gensidige forventninger til samarbejdet. Før opstart tilbydes forældrene at udfylde et overgangsskema, som tager udgangspunkt i barnet udvikling, læring og trivsel nu og her, samt hvilke overvejelser og opmærksomhedspunkter forældrene synes skal være i fokus, når barnet skifter pædagogisk miljø. Som udgangspunkt i vores forældresamarbejde har vi fokus på barnets behov og forældrenes perspektiv. Desuden vægter vi, at samarbejdet er reelt, og at forældrene fortæller det, som er nødvendigt for at et givtigt samarbejde kan etableres. Vi beskriver et samarbejde, hvor vi er fælles omkring barnets trivsel, udvikling og læring i institutionen, og hvor vi ønsker at forældrene er aktive deltagende i vuggestuens og børnehavens hverdagsliv. F.eks. ved at understøtte barnet i at få en rolig og tryg aflevering, som er tilpasset det læringsmiljø, som barnets skal afleveres ind i. At forældrene taler pænt om og til de andre børn, forældre og personaler, hvorved vi sammen sikrer et inkluderende fællesskab. Den daglige dialog med forældrene vægter vi højt og vi sætter tid af til at fortælle om barnets dag. Vi opfordrer forældrene til at tale med deres barn og sætte ord på dets trivsel i børnefællesskabet.

Når barnet er indkørt, tilbyder vi forældrene en 3-måneders samtale, hvor vi sammen med forældrene kommer omkring barnets opstart, trivsel og udvikling i institutionen. Vi tilbyder desuden en førskolesamtale, der afholdes i november i det skoleår, der ligger forud for barnets skolestart. Her taler vi om, hvordan vi sammen forbereder barnet på at blive skoleparat. Overgangen, det store skift og de krav der stilles til skolebørn, drøfter vi sammen til denne samtale.  Vi opfordrer forældre til at fortælle, hvis de har behov for en samtale eller en ’lille snak’ ud over ovenstående samtaler, da vi vægter en løbende dialog omkring deres barn, og at forældrene orienterer os, hvis der sker noget af betydning i deres barns liv.

I børnegruppen ønsker vi at skabe rammerne for livsmod, udvikling, leg og læring i et forpligtende partnerskab mellem institutionen, forældrene og børnene. Vi ser, at hver familie er noget særligt. Vi har fokus på at inddrage forældrene i og få kendskab til institutionens rutiner og dagligdag, så forældrene bliver medspiller i deres barns hverdag i institutionen. Desuden tilrettelægger vi særlige kulturelle arrangementer f.eks. julearrangement, forældrekaffe mv. som giver mulighed for at åbne op og give forældrene indblik i den pædagogiske praksis og fællesskab.

Nederst kan i finde samtaleskemaerne som vi tager udgangspunkt i til vores forældresamtaler.