daen
 
   
Glemt log på?   Registrer  
Arrow
Arrow
Slider

Dagens gang i afdeling Teaterbørn

afd teater

MORGEN 07:15-09:00

Dagen i afdeling Teaterbørn starter kl. 07:15. Vi har gjort klar til leg inde på stuen og opdeler børnene i mindre legefælleskaber. 

MORGENSAMLING 09:00-09:30

Vi ønsker at skabe et læringsmiljø hele dagen gennem faste rutiner og rytmer, da det erfaringsmæssigt er med til at give dit barn en oplevelse af, at hverdagen er genkendelig og tryg. Vi holder derfor morgensamling hver dag kl. 9:00-9:30. Morgensamling er en stund, hvor vi har fokus på at give børnene en følelse af samhørighed, altså det at være en del af et fællesskab. Vi kigger på hinanden og siger ”godmorgen”, vi synger sange, rimer og siger remser, vi taler om hvad dagen bringer mm. Det er ikke en mulighed at aflevere dit barn, mens vi holder morgensamling.

FORMIDDAGEN 09:30-11:00

Efter morgensamling starter dagens aktiviteter. Både i vuggestuen og i børnehaven har vi fokus på at dele børnene op i mindre grupper efter morgensamlingen. Nogle går på tur eller tager over til vores legeplads ved Gammelvagt. Vuggestuen tager afsted med klapvogne, og de der selv kan gå, går ved siden af. Andre bliver hjemme og går i gang med voksen initierede legefælleskaber. 
Gennem aktiv involvering mellem det pædagogiske personale og børnene arbejder vi med forskellige måder at lege på i mindre grupper. I funktionslege øver vi børnene i at kunne undersøge, hvad forskellige ting kan f.eks. bolden triller og bilen kører, og hvad barnet selv mestrer med sin egen krop. I konstruktionslege skaber og bygger børnene ting, f.eks. laver vi sammen kager i sandkassen. Det som børnene bygger anvendes i rollelegen efterfølgende. I rollelegen kan barnet udforske rollen, som et andet menneske eller måske et dyr. I symbollegen leger barnet, at klodsen er kager. Dvs. at objekter kan få en anden funktion. I regellegen leger barnet med regler f.eks. turtagning, ”må jeg låne” mv. 

FROKOST 

Vuggestuen spiser frokost kl. 10.45 og børnehaven spiser frokost kl. 11:15. Vuggestuen spiser i to hold, så mens ’turbørnene’ hjælpes af med tøjet, får skiftet ble og vasket hænder spiser ’hjemmebørnene’. Det at vuggestuebørnene spiser i mindre grupper sikrer, at der er mere ro og nærvær under måltidet. Både i børnehaven og vuggestuen bestræber vi os på, at børnene hver dag sidder ved samme bord. I børnehaven er der billeder af børnene på deres stole. Ved frokosten har vi blandt andet fokus på fællesskab, sociale kompetencer, sanseintegration og selvhjulpenhed. Maden er varieret og er 90% økologisk, men vigtigst af alt børnevenligt. Vi lægger vægt på, at frokosten foregår i en rar og hyggelig atmosfære, hvor vi er sammen om at være nysgerrige på hinanden og på maden. F.eks. hvor kommer maden fra, hvilken konsistens har maden, hvordan dufter maden osv. I børnehaven bliver ’selvhjulpenhed’ under maden udfordret, når børnehavebørnene selv tager maden på sin tallerken, selv smører og skærer brødet over. De der har brug for hjælp, får selvfølgelig det fra den voksen som barnet sidder med eller en af barnets venner. Frokosten afsluttes først når alle vennerne er færdige med måltidet, og vi i fællesskab får ryddet op. I vuggestuen spiser børnene selv maden og dem der har behov for hjælp og støtte får selvfølgelig det. Det er vigtigt, at vi som personale og I som forældre støtter børnene i at forsøge at hjælpe sig selv.

MINDFULDNESS I BØRNEHAVEN OG SOVETID I VUGGESTUEN

Efter frokost er det puttetid både i vuggestuen og børnehaven. Vuggestuebørnene sover i krybber i vores krybberum. I vuggestuen er der sovetid i tidsrummet fra kl. 11:45-15:00. De små bliver puttet først. Børnene vågner af sig selv, da vi ikke vækker børn.

I børnehaven skal vi ikke kun bruge vores energi, men også øve os i at lade op sammen. I børnehaven hviler alle børn. Børnehavens tumler forvandles om til et roligt og trygt hvilested. Her er det både de små børnehavebørn, der har brug for at sove og de store børnehavebørn der lytter, hviler og sover, hvis de har behov for det. Vi vækker ikke børn. Børnemeditationen der er omdrejningspunktet for vores mindfulness hedder “Tjugga”. Vi elsker Tjuggas magiske univers, hvor børnene får styrket deres koncentration, ro, glæde, positivitet, troen på sig selv og meget mere. Børnene opfatter det som en historie, men i virkeligheden er det mentaltræning. Historiernes hovedperson er nemlig barnet selv, og i historien bliver barnet rost og bekræftet i at han/hun er lige præcis som han/hun skal være. 

Efterfølgende går de vågne børn ind i legerummet ved siden af tumleren og her skaber personalet vokseninitierede legefællesskaber på gulvet med de børn, som er vågne, f.eks. rollelege, konstruktionslege og funktionslege. Børnene kan tilvælge aktiviteter ved bordene såsom spil, perleplader og tegne. 

Vi opfordrer forældre til at skabe de samme rutiner i hjemmet, for at skabe genkendelighed og forudsigelighed i velkendte og trygge rammer. Et fokus på en fælles vej både i forhold til spisning, sove rytmer og rutiner mm. Læs vores søvnpolitik her: https://www.teaterboern.dk/polit 

EFTERMIDDAGSFRUGT 

Eftermiddagsfrugten er hjemmebagt brød eller knækbrød. I vuggestuen starter frugten i takt med at børnene langsomt vågner op, mens andre drypvist vågner senere fra deres lur. De børn, der vågner senere spiser, når de vågner.  Frugt i børnehaven er ca. 14.30 og alle børnehavebørnene samlet i børnehaven og alle får derved en lille rolig stund, hvor de på ny samler energi til eftermiddagens leg. 

EFTERMIDDAGEN

Efter frugt skaber både vuggestuen og børnehaven igen et læringsmiljø, hvor der er fokus på udviklende øjeblikke. Vi håndterer de forstyrrelser, der naturligt opstår, når børnene løbende bliver hentet. Børnene bliver delt op, så vi ikke alle er i det samme rum. Ca. kl. 16:00 samles de vuggestuebørn og børnehavebørn der er tilbage og leger sammen nede i i børnehavens lokaler. Vi lukker kl. 17:00.