daen
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Forældresamarbejde

Vi indbyder til et forældresamarbejde, hvor vi vægter udvikling af tillid gennem afklaring af forventninger til samarbejdet. Det er vores ønske, at I som forældre føler Jer trygge. Vi ønsker og lægger op til en åben dialog omkring jeres barn, hvilket vil være omfattet af vores tavshedspligt.

BROBYGNING MELLEM HJEM OG INSTITUTION

Vi har fokus på at inddrage forældrene i institutionens rutiner og dagligdag, derved bliver forældrene medspiller i barnets hverdag i institutionen. Sammen kan vi bygge bro mellem institutionen og hjemmet. Et fælles fokus på jeres barns udvikling, trivsel og læring, som er skabt på tillid, forståelse og indsigt i de to verdner. Vi forventer derfor, at forældrene taler pænt om og til de andre børn, forældre og personalet, hvorved vi sammen sikrer et inkluderende fællesskab.

Vi opfordrer forældre til at skabe de samme rutiner i hjemmet, for at skabe genkendelighed og forudsigelighed i velkendte og trygge rammer. Et fokus på en fælles vej både i forhold til spisning, sove rytmer og rutiner mm. F.eks. når dit barn sover til middag i vuggestuen kl. 12:00, har I forældre fokus på at jeres barn på fridage og i weekenden også sover til middag i samme tidsrum. Eller ift. mindfulness i børnehaven har I også et fokus på at have en rolig stund efter frokost når I er hjemme med Jeres barn f.eks. ved højtlæsning i sengen for de større børn eller en powernap i sofaen mens man lytter til lydbånd. En rolig stund hvor de børn der har brug for at hvile i børnehaven også hviler hjemme og I hjælper jeres barn til at hvile. Dette er nemlig en forudsætning for at det lykkes i børnehaven. Alt hvad I forældre gør derhjemme støtter jeres barns trivsel over i børnehaven.

Udgangspunktet i vores forældresamarbejde er barnets behov og forældrenes perspektiv. Vi er fælles om barnets trivsel, udvikling og læring og vi ønsker, at forældrene er aktivt deltagende i vuggestuens og børnehavens hverdagsliv. F.eks. ved at understøtte barnet i at få en rolig og tryg aflevering, som er tilpasset den kontekst, som barnet skal afleveres ind i. Den daglige dialog med forældrene vægter vi højt og vi sætter tid af til korte overleveringer ved aflevering og lidt længere overleveringer ved afhentning. Den korte overlevering fra forældrene om morgenen kan have stor betydning for barnets generelle trivsel og overskud resten af dagen. F.eks. forventer vi ikke det samme af barnet når vi har fået indsigt i, at mor er på forretningsrejse, at det har været urolig nat med flere opvågninger eller at det er 'skiftedag', derimod kan vi justere i hverdagens rutinemæssige krav og sænke dem samt yde ekstra omsorg.

FORÆLDRESAMTALER

Før opstart bedes i forældre udfylde et overgangsskema, som tager udgangspunkt i barnets udvikling og trivsel lige nu og her, samt hvilke overvejelser og opmærksomhedspunkter I mener bør være i fokus, når barnet skifter pædagogisk miljø (jf. pdf filen nederst som I kan hente ned og udfylde). Dette aflevere I den første dag Jeres barn starter til personalet der indkøre Jeres barn. På opstartsdagen skal I ligeledes udfylde stamkort.

Når barnet er indkørt, tilbyder vi en samtale efter ca. 3 måneder, hvor vi sammen med jer forældre kommer omkring barnets indkøringsforløb, trivsel og udvikling i institutionen. Desuden tilbyder vi en overgangssamtale, når barnet skal fra vuggestue til børnehave samt en førskolesamtale, der afholdes i november i det skoleår, der ligger forud for barnets skolestart. Her er fokus på, hvordan vi sammen forbereder barnet på at blive klar til et pædagogisk miljøskift. Her på vores hjemmeside kan I forældre hente de specifikke samtaleskemaer, se nederst. Vi opfordrer forældre til at fortælle, hvis der opstår behov for en samtale eller en 'lille snak' ud over de ovenstående samtaler. Vi vil ligeledes invitere til en samtale, hvis vi vurderer, at der er behov for at have særligt fokus på barnets trivsel og udvikling. I er naturligvis altid velkomne til at henvende Jer, hvis I har spørgsmål, bekymringer mv. Hvis Jeres ærinde er af problematisk eller alvorlig karakter, er det godt at aftale et møde, hvor vi kan tale uforstyrret i ro og fred.

NÅR I ER SAMMEN MED JERES BARN I INSTITUTIONEN

Vi forventer, at I tager ansvaret for Jeres barn, når I er sammen med dem i børnehaven og vuggestuen– ved afhentning, aflevering, arrangementer og lignede. F.eks. er det Jer der hjælper jeres barn til at gå på gangen og tale i passende toneleje når I kommer ind om morgen. Selvfølgelig er vi også behjælpsomme og opmærksomme på Jeres barn. Dvs. når I træder ind i børnehaven/vuggestuen er det Jer der guider og hjælper Jeres barn til at kunne navigere og handle hensigtsmæssigt ift. den givende kontekst. F.eks. ved at fastholde jeres barns opmærksomhed på at få flyverdragt på når I er på vej hjem, så Jeres barn ikke løber ind og ud af stuen og forstyrre de andre børns leg.

INFORMATION

Vi forventer ligeledes, at I forældre holder jer orienteret dagligt på vores info tavler og på vores hjemmeside ift. datoer for forældremøder, nyhedsbreve, arbejdsweekend og andre vigtige informationer der vil blive sendt til Jer eller hænge på opslagstavlen.