daen

Sygdomspolitik

Vores sygdomspolitik 

Vi mener, at børns sygdom, sundhed og trivsel er et fælles ansvar mellem institutionen og forældrene. Det kræver gensidig respekt at udøve dette fælles ansvar og det syge barns behov bør altid komme først. Dette sikrer vi bedst ved at have en åben dialog mellem jer forældre og os som personale, og det er vigtigt at have tillid til hinandens dømmekraft. Det syge barn er således ikke reduceret til et barn med feber eller andre målbare tegn. Det er helhedsindtrykket af barnet, der bedømmes.

Dette helhedsindtryk kalder vi barnets almene trivsel, og det er denne tilstand, der hos os ligger til grund for, hvornår vi vurderer, om et barn har fysisk og psykisk overskud til at følge en hverdag i institutionen. Det pædagogiske personale kender børnene rigtig godt, og da vi er en forholdsvis lille gruppe, vil vi hurtigt observere ændringer i barnets almene trivsel. Feber er kun én blandt flere årsager, som vurderes, når det afgøres, om et barn er sygt. Specielt hos vuggestuebørn kan temperaturen svinge meget, idet temperaturreguleringen ikke er fuldt udviklet før 3-4-årsalderen. 

Samtidig er barnets psykiske velbefindende en faktor, der indgår i vurderingen af den almene trivsel. Et utrygt og ulykkeligt barn er ikke nødvendigvis sygt, men det kan godt have et stort behov for en mor eller far. Hvis et barn er usædvanligt træt, har det slet ikke overskud til at følge hverdagen i vuggestuen eller børnehaven. Selvom et barn er sygt, har de øvrige (raske) børn krav på personalets omsorg. Hvis et barn kræver ekstra meget omsorg, bliver der derfor mindre til de andre. Hos os kræver vi én feberfri dag efter kontinuerlig feber over et døgn, før barnet bliver sendt i institution. Bl.a. fordi vi af erfaring ved, at et ikke helt rask barn, kan nå at smitte andre børn og personale, og så ruller lavinen.

Se link til folder vedrørende smitsomme sygdomme fra SST, hvis jeres barn f.eks. har fået øjenbetændelse og I ønsker specefikt at læse mere denne sygdom og hvordan I skal forholde jer: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Smitsomme-sygdomme-hos-boern-og-unge

Almentilstanden: Børns sygdomstilstand kan ikke kun vurderes ud fra feber. Nedstående kan også været tegn på sygdom. Almentilstanden er således ligeså vigtig som feber i vurderingen af om barnet kan komme i institution. 

  • Sløvhed
  • Mere træt end vanlig
  • Vil barnet ikke spise og drikke som det plejer
  • Pylret
  • Temperatur (uden Panodil). 38,0 og derover er feber.
  • Barnet må ikke sende i institution på febernedsættende medicin
  • Kontinuerlig febril over 1 døgn, holde barnet hjemme den første dag uden feber

Vores sygdomspolitik ift. Corona (Opdateret september 2022)

Smitteopsporing og opfordringen til test er ophørt

Sundhedsstyrelsen har udmeldt, at man ikke længere bør blive testet, hvis man har corona-symptomer eller har været i nærheden af en smittet. Det skyldes, at smittetallene falder, og antallet af indlæggelser er lave og stabile. Vi behøver derfor ikke længere informere kontakter til smittede og opfordre dem til at blive testet. Hos os har vi valgt, at hvis vi har flere tilfælde af smittede i én børnegruppe vil I forældre blive informeret om dette.

Corona symptomer høs børn

Du skal holde øje med, om dit barn er sløjt, træt og slapt. Måske leger barnet ikke, spiser anderledes og mindre og deltager ikke i de ting, det plejer. Barnets almentilstand er påvirket. Andre symptomer på corona kan være, hoste, feber og almen utilpashed. Man kan også have luftvejssymptomer, f.eks. ondt i halsen, forkølelse. Andre symptomer, som f.eks. diarré eller opkast ser man ligeledes ofte hos børn. Man behøver ikke at have alle symptomerne på én gang, og især hos børn kan det være meget milde symptomer. 

Hvis man alligevel er testet positiv

Hvis man er testet positiv for COVID-19, skal man blive hjemme, indtil man er rask – dog altid mindst 4 dage fra den første positive test - selvtest, hurtigtest eller PCR-test. Hvis barnet har almindelige symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host, som ikke er vedvarende med kort forbigående og hvis barnets almene tilstand ellers er god, må barnet gerne komme tilbage i institution.

Overordnet skal der ses på barnets almene tilstand og vurderes, om barnet kan indgå i institutionens dagligdag og børnefællesskab. Når man er sløj er det svært at deles om en voksen med de andre børn og lege med vennerne.  Hvis vi ser et barn, udviser tegn på sygdom og har en påvirket almen tilstand, mens det er i institution, så vil barnets forældre blive kontaktet, så de kan hente barnet.

Kontakt os hvis I har Corona:

Ved corona smitte i husstanden bedes I sende en sms til Ayla (tlf. 22242201).