daen
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Vigtige datoer

Kommende vigtige datoer i 2020: 

 • Fredag 11 december 2020: Lucia og julefest er desværre aflyst pga. corona. 
 • Mandag 21 december 2020 - onsdag 23 december 2020: I bedes give bedsked til personalet i jeres barns børnegruppe om I holder fri eller ønsker pasning. Dagene op til jul samler vi ofte børnegrupperne da vi er færre børn og flere personaler holder fri. Hvordan vi organiserer os i år afhænger af SST og Børne og Ungdomsforvaltningens udmeldte retningslinjer. Information følger. 
 • Torsdag 24 december 2020 - søndag 3 januar 2021: Jule lukket. God jul og godt nytår. På gensyn mandag d. 4 januar 2021. 

2021:

FRIVILLIGE OG TVUNGNE LUKKEDAGE: 

Alle institutioner til børn 0-9 år i Københavns Kommune kan afholde 7 frivillige lukkedage. Placeringen af lukkedagene besluttes i forældrebestyrelsen og kan placeres på dage, hvor fremmødet af børn i forvejen er lavt. Det kan f.eks. være mellem jul og nytår eller på den indeklemte fredag efter Kristi Himmelfartsdag eller i andre ferieperioder. Det er ledelsen i institutionen, der vurderer, på hvilke dage der kan forventes at være lavt fremmøde. Vurderingen skal være saglig, og skal afspejle forældrenes reelle pasningsbehov. Placeringen af lukkedagene besluttes i forældrebestyrelsen. Udover disse 7 dage holder alle institutioner til børn mellem 0-9 år lukket d. 5. juni (Grundlovsdag) og d. 24. december (juleaftensdag). Teaterbørneinstitutionen afholder følgende 7 frivillige lukkedage: 31.03.21 (onsdagen op til påskeferien), 14.05.21 (indeklemt fredag mellem Kristi Himmelfartsferien og weekenden), 27.12.21-31.12.21 (juleferien). Det er vigtigt at nævne at der er muligehed for alternativ pasning (nødpasning) på vores frivilige lukkedage, hvis én af vore 10 venskabsinstitutioner vi er i ledelsesnetværk med ikke har lagt deres frivilige lukkedage samme dato. Her vil barnet der skal nødpasses være alene i en fremmed institution og der er ikke krav om en kendt voksen følger med. Såfremt nogen har brug for dette kontakt venligst Ayla. Vi har ligeledes tvungne lukkedage med sampasning mellem de 8 venskabsinstitutioner i sommerferien - 28-29-30 (de sidste tre uger i juli). 

BØRNEGRUPPER SAMLES: 

Datoer hvor vi planlægger at begge børnegruppe samles og laver noget sammen er ligeledes tilføjet til nedstående overblik. Børnene passes af pædagogisk personale, som er tilknyttet barnets afdeling, selvom de f.eks. er på udflugt eller har aktiviteter samlem i en afdeling, enten helt eller delvist. Vi bestræber os på at der er et kendt ansigt om morgen, men bemandingsplanen er skræddersyet så personalet fra begge afdelinger er samlet. Løbende vil I forældre blive spurgt til forskellige datoer. om jeres barn kommer eller holder fri. Dette gør at vi får et skarpt overblik ift. planlægning, da datoerne f.eks. er skoleferier og op til ferier hvor vi altid alligevel oplever lavt fremmøde. Grunden til at vi prioritere at samles er dels fordi vi er én institution der arbejder ud fra et fælles pædagogisk grundlag. Vi læerer enormt meget af hinanden og bliver dygtigt fagligt sammen. Ydermere prøver vi så vidt muligt at samle personalets ferie, så de ikke skal holde drypvis ferie der skaber ustabilitet når vi er nogle små børnegrupper med få voksne. 

Overblik over 2021:

 • 12/2: Vi afholder fastelavn i børnetid uden forældre. Kom gerne udklædt.
 • 15/2 - 19/2: Uge 7 er der vinteferie. Børnegrupperne samles. Se ovenfor. Meld ud om I holder ferie eller kommer. 
 • 31/3: Onsdag op til påsken - frivillig lukkedag
 • 1/4 -5/4: Påske 
 • 15/4: forældremøde. Afd. Teaterbørns forældre 17:00-18:30 og Afd. Helligandskirkens forældre 18:45-20:15. Vi afholder begge møder i afd. Teaterbørn, da vi har mest plads her. 
 • 30/4: Lukket pga. Helligdag (Bededag). 
 • 13/5: Lukket pga. Helligdag (Kristi Himmelsfartsdag)
 • 14/5: Frivillige lukkedag - indeklemt fredag mellem Kristi Himmelfartsferien og weekenden
 • 24/5: Lukket pga. Helligdag (2. pinsedag)
 • 12/7-1/8: SOMMERFERIELUKKET (Vi har sampasning for de børn der ikke kan holde ferie. Børnene samles ét sted fra 8 nærliggende institutioner i de uger vi har lukket). 
 • 2/9: Forældremøde. Afd. Teaterbørns forældre 17:00-18:30 og Afd. Helligandskirkens forældre 18:45-20:15. Vi afholder begge møder i afd. Teaterbørn, da vi har mest plads her. 
 • 18/10 - 22/10: Uge 42 er der efterårsferie. Børnegrupperne samles. Se ovenfor. Meld ud om I holder ferie eller kommer. 
 • 28/10: Forældremøde hvor der er valg til bestyrelse. kl. 17:00-17:30 i afd. Teaterbørn. 
 • 10/12:  Lucia og julefest.
 • 20/12 - 23/12: Dagene op til julferie. Børnegrupperne samles. Se ovenfor. Meld ud om I holder ferie eller kommer. 
 • 24/12 - 3/1-22: Juleferie. Vi holder lukket og har placeret frivilolige lukkedage der hvor der ikke er helligdage.