daen
 
   
Glemt log på?   Registrer  

SYGDOMSPOLITIK, SØVNPOLITIK OG HYGIEJNEPOLITIK

VORES SYGDOMSPOLITIK

Vi mener, at børns sygdom, sundhed og trivsel er et fælles ansvar mellem institutionen og forældrene. Det kræver gensidig respekt at udøve dette fælles ansvar og det syge barns behov bør altid komme først. Dette sikrer vi bedst ved at have en åben dialog mellem jer forældre og os som personale, og det er vigtigt at have tillid til hinandens dømmekraft.Det syge barn er således ikke reduceret til et barn med feber eller andre målbare tegn. Det er helhedsindtrykket af barnet, der bedømmes. Dette helhedsindtryk kalder vi barnets almene trivsel, og det er denne tilstand, der hos os ligger til grund for, hvornår vi vurderer, om et barn har fysisk og psykisk overskud til at følge en hverdag i institutionen. Det pædagogiske personale kender børnene rigtig godt, og da vi er en forholdsvis lille gruppe, vil vi hurtigt observere ændringer i barnets almene trivsel. Feber er kun én blandt flere årsager, som vurderes, når det afgøres, om et barn er sygt. Specielt hos vuggestuebørn kan temperaturen svinge meget, idet temperaturreguleringen ikke er fuldt udviklet før 3-4-årsalderen. 

Samtidig er barnets psykiske velbefindende en faktor, der indgår i vurderingen af den almene trivsel. Et utrygt og ulykkeligt barn er ikke nødvendigvis sygt, men det kan godt have et stort behov for en mor eller far. Hvis et barn er usædvanligt træt, har det slet ikke overskud til at følge hverdagen i vuggestuen eller børnehaven. Selvom et barn er sygt, har de øvrige (raske) børn krav på personalets omsorg. Hvis et barn kræver ekstra meget omsorg, bliver der derfor mindre til de andre.Hos os kræver vi én feberfri dag efter kontinuerlig feber over et døgn, før barnet bliver sendt i institution. Bl.a. fordi vi af erfaring ved, at et ikke helt rask barn, kan nå at smitte andre børn og personale, og så ruller lavinen.

Opsummering på sygdomspolitik:

Almentilstanden: Børns sygdomstilstand kan ikke kun vurderes ud fra feber. Nedstående kan også været tegn til sygdom. Almentilstanden er således ligeså vigtig som feber i vurderingen af om barnet kan komme i institution. 

 • Sløvhed
 • Mere træt end vanlig
 • Vil barnet ikke spise og drikke som det plejer
 • Pylret
 • Temperatur (uden Panodil). 38,0 og derover er feber.
 • Barnet må ikke sende i institution på febernedsættende medicin
 • Kontinuerlig febril over 1 døgn, holde barnet hjemme den første dag uden feber

VORES SØVNPOLITIK

Vi, i Teaterbørn bestræber os altid på, at skabe de bedste forudsætninger for det lille barns trivsel og udvikling. De basale behov må være opfyldt for, at barnet kan indgå i institutionens ramme med adskillige indtryk, krav og mange børn og voksne at forholde sig til. Det kræver energi og overskud og derfor har barnet brug for søvn til at restituere og bearbejde de mange indtryk de får i løbet af en dag. Ligesom sund og nærende kost er en afgørende forudsætning for barnets fysiske og psykiske sundhed er søvn og et godt søvnmønster det også.

I vuggestuen puttes børnene efter frokost ca. 11.45-12:00. De mindste puttes i vores krybberum. De børn, der er to år og op efter puttes på stuen. Det samme sker i børnehaven, hvor tumleren forvandles til et roligt og trygt hvilested, hvor alle børn er med til en guidet børnemeditation, der varer ca. 40 min. Her er det både de små børnehavebørn (2-4 år) der har brug for at sove og de store børnehavebørn der hviler og sover hvis behov.

Fra Vibeke Manniche, læge, pH.d. som har forsket i søvnens betydning for børns trivsel, udvikling og sundhed, ved vi følgende:

 • Der er 3 søvnfaser, let søvn dyb søvn og drømmesøvn. Dette gælder også for luren i institutionen.
 • Søvn der ikke bliver afbrudt fremmer trivsel, udvikling og sundhed.
 • Under søvnen systematiserer og bearbejder hjernen det oplevede. Det sænker stressniveauet og styrker barnets immunforsvar. Barnets hjerne kan derfor også lagre eftermiddagens oplevelser.
 • En middagslur, hvor barnet vågner når det er udhvilet giver bedre nattesøvn.
 • Barnet kan ikke sove på forskud, og det at vække et barn, der sover lur kan være grunden til et usundt søvnmønster.
 • Børn kan ikke sove for meget.
 • Børn der er veludhvilet har større overskud, er mere selvhjulpne og har færre konflikter.

”At bede dagpasningen om at vække børnene midt i en nødvendig middagslur kan på mange måder sammenlignes med at forældrene bad personalet om, at give barnet halvt så meget mad, som det har brug for. Eller slet ingen.” Vibeke Manniche. Derfor vækker vi ikke sovende børn.